Wapenstilstand in Zele

-Zoals op vele plaatsen in het hele land herdenkt de gemeente Zele Wapenstilstand. Zele organiseert jaarlijks een heel programma rond dit gebeuren. Het publiek komt steeds massaal toestromen. Het War Heritage Institute (WHI) werkt - net als vorige jaren - mee aan de herdenking in deze Oost-Vlaamse gemeente. Dit jaar is het thema ‘de Medische Component vanaf de Eerste Wereldoorlog’. Het WHI staat in voor een colonne met historische ambulances van het Belgische Leger. 

Nu woensdag 8 november 2017 om 18 uur komen deze legervoertuigen toe aan CC De Wiek, nameljk een Ford-T (Eerste Wereldoorlog), een Dodge WC54 (Tweede Wereldoorlog), een CVR(T) Samaritan pantser (de Koude Oorlog) en een Dingo II (heden in gebruik).
Om 20 uur volgen er in het CC De Wiek gratis voordrachten: ‘Militaire dierenartsen’ en ‘Urgente medische hulp tijdens de aanslag in Zaventem’. Tot 22 uur zijn de ambulances verder van nabij te bekijken tijdens een static show.

Op zaterdag 11 november 2017, de dag van Wapenstilstand, is er de officiële herdenking alsook de optocht met de medische legervoertuigen naar het Monument der Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers.
Meer info: www.zele.be