Lezing 3 februari: Het Panorama van de IJzer – Het Diorama van de Maas Tussen propaganda, herdenking en herinnering

 

Alfred Bastien is de laatste Belgische kunstenaar die panorama’s schildert, immense doeken die in een rotonde worden opgehangen om over 360° een landschap te tonen of een historische gebeurtenis uit te beelden. HetPanorama van de Slagbij de IJzerwordt in 1920-1921 geschilderd en hetDiorama van de veldslagen bij de Maasin 1936-1937. Maar waarom tijdens het interbellum een kunstvorm uit de 19e eeuw gebruiken om de evenementen van 1914 te illustreren? 

 

Interesse om meer te weten? Kom dan naar het Legermuseum op zondag 3 februari om 10.30 uur voor de lezing van Sandrine Smets (in het Frans), specialiste in de Eerste Wereldoorlog in het War Heritage Institute. 

 

De spreekster

Sandrine Smets is licentiate in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie (Université Libre de Bruxelles 1995) en titularis van een Diplôme d’Etudes approfondies van de Ecole doctorale Histoire, Culture et Société (ULB 2006). Ze werkt momenteel aan een doctoraatsverhandeling over de Belgische kunstenaars in de Grote Oorlog (ULB). Sinds 2003 is ze werkzaam als assistente expert Eerste Wereldoorlog aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, een instelling die in 2017 in het War Heritage Institute werd opgenomen. Ze maakte deel uit van de wetenschappelijke raad van elf tentoonstellingen, waaronder De Grote Oorlog voorbij, de tentoonstelling die de plechtigheden in het kader van het einde van de Eerste Wereldoorlog afrondt. Ze neemt regelmatig deel aan nationale en internationale colloquia over het verband tussen oorlog en kunst en heeft over dat thema talrijke artikels gepubliceerd.  

Ontdek het volledige programma en de praktische info ...