Lezing 16 december 2018 : Brussel, november 1918. Van oorlog naar vrede?

Op 11 november 1918 komt een einde aan de Grote Oorlog. Het belang van dit plechtige moment gaat veel verder dan de symbolische datum van de wapenstilstand.  Interesse om meer te weten? Kom dan naar het Legermuseum op zondag 16 december om 10.30 uur (in het Frans)

Ontdek hieronder het thema van de conferentie en de spreker. 

Ontdek het volledige programma en de praktische info ... 

 

Het thema

Voor Brussel wordt een einde gesteld aan een bezetting van ongeveer 50 maanden. De laatste Duitse soldaten verlaten de hoofdstad pas in de nacht van 15 op 16 november. Twee dagen later komt de burgemeester van Brussel, die in september 1914 aangehouden was geweest, terug uit gevangenschap. Op 22 november arriveert koning Albert, aan het hoofd van het leger, ook opnieuw triomfantelijk in het bevrijde Brussel, waar hij door een enthousiaste menigte wordt onthaald.

De maanden net voor en net na het einde van de bezetting vormen een essentiële periode. Vanaf september 1918 debatteren de Brusselse gemeentelijke overheden over de ordehandhaving na het vertrek van de Duitse soldaten. De verplaatsing van het front doet duizenden vluchtelingen in hoofdstad samenstromen, maar de materiële omstandigheden laten heel wat te wensen over. 11 november is niet het einde van de Duitse aanwezigheid en de overgangsfase sleept verschillende weken aan. De precieze chronologie van het gegeven is moeilijk te bepalen, maar alles draait alleszins om de overstap van bezette stad naar bevrijde stad. Democratie is opnieuw aan de orde (enkelvoudig algemeen stemrecht voor mannen en afschaffing van kranten die de spreekbuis van de bezetter zijn), net zoals heropbouw, de terugkeer naar het dagelijkse leven en de rouw.      

De spreker

Chantal KESTELOOT is doctor in Hedendaagse Geschiedenis. Sinds 1992 maakt ze deel uit van de permanente ploeg van CegeSoma / Staatsarchieven, waar ze momenteel de afdeling openbare geschiedenis leidt.  
Haar interesse gaat uit naar de geschiedenis van België en de herdenking van de twee wereldoorlogen. 

 

Zin om meer te weten? 

In het Belvue Museum kunt u dan tot 6 januari 2019 een tentoonstelling  rond dit thema ontdekken. 

Brussel, november 1918. Van oorlog naar vrede ?

Deze tentoonstelling dompelt je onder in het turbulente Brussel van 1918. Aan de hand van foto’s, historische documenten en archieffilms wordt een licht geworpen op de gezondheidsproblemen, de ontvangst van vluchtelingen, en de terugkeer van soldaten en bannelingen.

26/09/2018 > 06/01/2019 –BELvue museum – gratis toegang