Eerste Wereldoorlog (De)

Eerste Wereldoorlog (De)

Dit dossier sluit aan bij het parcours over de Eerste Wereldoorlog. Het begint met de oorlogsverklaring, waardoor het neutrale België ongewild in het conflict wordt meegesleept. Na een chronologisch overzicht van de oorlog die de Belgische bevolking op diverse manieren treft, naargelang ze zich op bezet grondgebied, in ballingschap of op het kleine stukje vrij territorium bevindt, snijdt het dossier verschillende thema’s aan die door de collectiestukken worden geïllustreerd. Zo worden concepten als propaganda, mondialisering, nieuwe technologieën, gezondheidszorgen, de rol van de vrouw, enz. aangekaart.     

Basis onderwijs

Het dossier voor het basisonderwijs bestaat uit drie delen. Voor het bezoek is bedoeld om het bezoek in de klas voor te bereiden. Tijdens het bezoek geeft informatie voor de leerkrachten, illustraties en activiteitenfiches voor de leerlingen waarmee ze kennen en kunnen aanscherpen. Het deel Na het bezoek maakt het mogelijk bepaalde thema’s in de klas verder uit te diepen. H et dossier wordt aangevuld met een woordenlijst en een beknopte bibliografie. 

Secundair onderwijs

Het dossier voor het secundair onderwijs 
Het dossier voor het secundair onderwijs volgt de thema’s zoals die in de zalen voorkomen. Het dossier bestaat uit drie delen. Voor het bezoek is als voorbereiding bedoeld en schetst de historische context. Tijdens het bezoek herneemt informatie over de collectiestukken en de thema’s die in de activiteitenfiches worden aangehaald. Na het bezoek maakt het mogelijk sommige thema’s en onderwerpen uit de actualiteit in de klas te behandelen.. Aan het eind van het dossier is reen beknopte bibliografie over de Eerste Wereldoorlog.