1916-1917 Tabora-Mahenge, Congo en de oorlog

In de leeszaal van het Documentatiecentrum worden regelmatig thematische tentoonstellingen opgezet met archiefstukken, foto’s, prenten en bibliofiele werken uit de collectie van het departement.

“Tabora-Mahenge 1916 – 1917, Congo en de oorlog” is een tijdelijke tentoonstelling die in vier thema’s de operaties van de Openbare Weermacht tijdens de Eerste Wereldoorlog illustreert.

Ontdek de verschillende fases van deze tamelijk onbekende strijd in de Afrikaanse veldtocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de hand van een zestigtal zeldzame archiefstukken, kaarten, prenten en foto’s…

Ondanks zijn neutraliteit wordt Belgisch-Congo aangevallen op 12 augustus 1914. De Congolese troepen, voordien enkel gebruikt voor ordehandhaving, worden voor het eerst geconfronteerd met een buitenlandse vijand. Gedurende de mobilisatieperiode dwingen de omstandigheden tot een defensieve houding: de effectieven dienen te worden verdubbeld en een invasie in Duits-Oost-Afrika (het huidige Tanzania en Rwanda) moet worden voorbereid. Desondanks levert de Openbare Weermacht intussen steun aan de Franse operaties in Kameroen en de Britse operaties in Rhodesië (het huidige Zambia en Zimbabwe). Samen met de Britten slagen zij erin de controle over het Tanganyikameer te verwerven door het immobiliseren en tot zinken brengen van de vijandelijke vloot. Hiervoor gebruiken ze een flottielje van schepen en watervliegtuigen. De campagne van Tabora start in april 1916 en eindigt met verovering van de strategische spoorlijn naar Dar es Salaam. Op vraag van de Britten, die er niet in slagen om de Duitse Askaris uit te schakelen, herneemt het Congolese offensief in augustus 1917 om te eindigen met de verovering van Mahenge op 9 oktober 1917.

(Expo in Augustus 2017 gesloten)