Focus op 100 jaar pantsers

De tank is 100! Ter gelegenheid van 11 november brengt het Koninklijk Legermuseum deze verjaardag op verschillende wijzen voor het voetlicht. Ontdek drie pantsers uit de Grote Oorlog (de Mark IV, de FT 17 en de Whippet) en kom alles te weten over de oorsprong van de tanks in België en in het buitenland aan de hand van getuigenissen, anekdotes, het uniform van een Britse tankist of de antitankwapens.

Het Diorama van de Maas maakt zich op voor de grote show!

Precies 80 jaar geleden ging Alfred Bastien, de auteur van het beroemde Panorama van de Slag bij de IJzer, van start met de realisatie van het Diorama van de veldslagen op de Maas in 1914. Het was inderdaad in 1936 dat Bastien aan het doek van 8,5 m hoogte en 72 m lengte begon. Het werk werd in mei 1937 in een nieuw gebouw op de citadel van Namen ingehuldigd, maar werd slechts kort tentoongesteld. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het doek afgehaakt om het te beschermen tegen eventueel vandalisme door de vijand. Het zou nooit meer worden opgehangen! In...

Kunst uit 14-18 voor het voetlicht

In 2016, eveneens gedenkjaar voor het eeuwfeest van de Grote Oorlog, worden verschillende van onze collectiestukken uit ‘14-‘18 in diverse tijdelijke tentoonstellingen gepresenteerd.

In 2016 is het precies honderd jaar geleden dat de artistieke afdeling van het Belgische veldleger in het leven werd geroepen. Deze sectie groepeerde tussen 1916 en 1918 zesentwintig kunstenaars die als taak hadden de oorlog te illustreren. Hun werk werd echter niet louter als documentatiemateriaal gebruikt, maar diende ook de Belgische propaganda. De kunstwerken toonden de rol die het...

1916-1917 Tabora-Mahenge, Congo en de oorlog

In de leeszaal van het Documentatiecentrum worden regelmatig thematische tentoonstellingen opgezet met archiefstukken, foto’s, prenten en bibliofiele werken uit de collectie van het departement.

“Tabora-Mahenge 1916 – 1917, Congo en de oorlog” is een tijdelijke tentoonstelling die in vier thema’s de operaties van de Openbare Weermacht tijdens de Eerste Wereldoorlog illustreert.

Ontdek de verschillende fases van deze tamelijk onbekende strijd in de Afrikaanse veldtocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de hand van een zestigtal zeldzame archiefstukken, kaarten, prenten en...

Het Legermuseum in een nieuw jasje!

Sinds 5 januari 2016 is de toegang tot het Museum betalend. Deze aanpassing zet ons ertoe aan beter op de verwachtingen van het publiek in te spelen.

In dat kader hebben we ook onze hoofdingang onder handen genomen. De ruimte werd vrijgemaakt, opgefrist en opnieuw geschilderd, om een echt onthaal te worden dat tot de ontdekking van onze collecties aanzet.
We hebben eveneens onze webstek aangepakt: de inhoud werd bijgewerkt, de presentatie is dynamischer, de leesbaarheid werd verhoogd. Het formaat beantwoordt aan de verschillende schermen (computer, tablet, smartphone,…)....

Pagina's

Nieuws & Events

18-01-2017 ... 30-06-2017

Naargelang de weersomstandigheden kunnen de arcades gesloten zijn. We danken u voor uw begrip !

03-05-2017

Het Koninklijk Legermuseum is dus vanaf 13u00 gratis toegankelijk !