IN MEMORIAM - Piet De Gryse (6/09/1957 - 6/09/2015)

De directie, de korpscommandant, de officieren, de onderofficieren, de beroepsvrijwilligers en het burgerpersoneel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Piet De Gryse.

De heer De Gryse werkte sinds 1982 in het Museum, aanvankelijk als conservator van de collectie Wapens en Harnassen, later als hoofd van het Wetenschappelijk Departement 1 en ten slotte, sinds 2014, samen met mevrouw Christine Van Everbroeck, als directeur ad interim, een functie die hij in juni 2015 om gezondheidsredenen moest neerleggen.

Meer dan dertig jaar lang zette Piet De Gryse zich met hart en ziel in voor het belang van het Museum. Als voorzitter van de Beoordelingscommissie Musea van de Vlaamse Gemeenschap en voorzitter en later penningmeester van The International Committee for Museums of Arms and Military History (ICOMAM) speelde hij ook daarbuiten een belangrijke rol.

Het overlijden van Piet De Gryse is dan ook een zwaar verlies voor het Koninklijk Legermuseum. Hij leeft in onze gedachten voort voor zijn vasthoudendheid, zijn humor en zijn onstuitbaar enthousiasme.