Simone Veil, een grote dame is niet meer  

Naar aanleiding van haar overlijden op 30 juni 2017 betuigt het War Heritage Institute zijn eerbetoon aan Simone Veil. Haar levensloop is bijzonder. Als overlever van de hel van Auschwitz en als voorvechtster van de mensenrechten heeft ze tijdens haar leven een bijzonder parcours afgelegd. Als jong meisje belandde ze in maart 1944 in de kampen van Auschwitz. Na een jaar, in mei 1945, keerde ze terug naar Frankrijk en vanaf dan heeft ze met hard werken haar leven verder uitgebouwd. Als ambtenaar bij het ministerie van Justitie, als minister van onder meer Gezondheid en als Eerste Voorzitter van het Europese Parlement heeft ze zich met veel energie ingezet voor de mensenrechten. Ze hoorde ongetwijfeld bij het soort overlevers bij wie de catastrofe van de Shoah een ongelooflijke hoeveelheid energie vrijmaakte" aldus de beroemde nazi-jager Serge Klarsfeld.