Directiewissel in het Koninklijk Legermuseum Generaal (b.d.): Oger Pochet benoemd tot directeur a.i.

 

Op 27 oktober ll. gaf mevr. Christine Van Everbroeck haar ontslag als directrice a.i. van het Koninklijk Legermuseum. Minister Steven Vandeput heeft haar bedankt voor de inzet waarmee ze gedurende tweeëneenhalf jaar het dagelijkse beheer van het Museum heeft waargenomen. Ze heeft bovendien een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het toekomstige “War Heritage Institute”, belast met de herinneringsoverdracht en de voorstelling van gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of waaraan Belgen hebben deelgenomen. Het War Heritage Institute zal de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor Veteranen, het Koninklijk Legermuseum, het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie bundelen. De oprichting is voorzien voor 1 april 2017.

Om de overgang te verzekeren, heeft de minister generaal (b.d.) Oger Pochet als directeur a.i. van het Koninklijk Legermuseum aangeduid. Generaal Pochet is reeds jarenlang als opdrachthouder aan het Museum verbonden en was voordien vice-stafchef van Defensie. Hij is op 21 oktober 2016 aangetreden.