Focus op Mexico

In juni kregen twee tafelvitrines gewijd aan de Belgische militaire aanwezigheid in Mexico (1864-1867) in de Historische Zaal een welkome opfrisbeurt. Om conservatorische redenen werden de originele negentiende-eeuwse foto-afdrukken, die in slechte staat verkeerden, immers door reproducties vervangen. De kwetsbare foto's werden overgebracht naar ons Documentatiecentrum, waar ze in optimale omstandigheden bewaard zullen worden. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de vitrines zelf onder handen te nemen en de aanwezige eretekens te restaureren.

Terwijl een van beide vitrines grotendeels in beslag wordt genomen door studioportretten van Belgische vrijwilligers voor hun vertrek naar Mexico, is de andere nu volledig gewijd aan de foto’s van François Aubert (1829-1906). Deze Fransman verbleef van 1865 tot 1867 in Mexico als de officieuze hoffotograaf van keizer Maximiliaan. Hij portretteerde er onder meer de keizer zelf, zijn hofhouding en de leden van het Belgische regiment dat Maximiliaan en zijn echtgenote, de Belgische prinses Charlotte, diende te beschermen.

De vervanging van deze unieke foto's door reproducties is een eerste stap in een ambitieus project om alle kwetsbare negentiende-eeuwse foto's in de Historische Zaal te conserveren en voor het nageslacht te bewaren.