Pedagogische Dossiers

Eerste Wereldoorlog (De)

Dit dossier sluit aan bij het parcours over de Eerste Wereldoorlog. Het begint met de oorlogsverklaring, waardoor het neutrale België ongewild in het conflict wordt meegesleept. Na een chronologisch overzicht van de oorlog die de Belgische bevolking op diverse manieren treft, naargelang ze zich op bezet grondgebied, in ballingschap of op het kleine stukje vrij territorium bevindt, snijdt het dossier verschillende thema’s aan die door de collectiestukken worden geïllustreerd.

Propaganda

Propaganda wordt vaak met de totalitaire regimes van het interbellum geassocieerd, maar is eigenlijk veel ouder. Om een vastere greep op de samenleving te krijgen, maakten farao's en keizers uit de Oudheid er reeds gebruik van. Propaganda wordt zowel door dictaturen als door democratieën aangewend. Dit dossier geeft een overzicht van de evolutie van propaganda door de eeuwen en vestigt de aandacht op de verschillende kanalen waardoor ze in ons dagelijkse leven binnensluipt.

Pagina's