Wedstrijd striptekenen "Verstript Verleden"

Een originele kijk op de Eerste Wereldoorlog...

Historische strips zijn van oudsher een populair medium om het verleden te verbeelden. Daarom organiseert het War Heritage Institute, als referentieinstelling voor het militair erfgoed en de herinnering, een wedstrijd striptekenen voor leerlingen van het middelbaar onderwijs.

Deze wedstrijd wordt sinds 2014 in Frankrijk georganiseerd door het Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
In 2017 contacteerde de ONACVG, in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, het Belgische WHI en de Duitse Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge met de bedoeling de wedstrijd ook in deze beide landen te organiseren.

Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor groepen (schoolklassen, jeugdbewegingen, buitenschoolse opvang, enz) van minimum 4 personen, maar ook voor individuele deelnemers van 13 tot 21 jaar (alleen of in groepen van maximum 3 deelnemers).

Waarom deze wedstrijd?

De bedoeling van deze wedstrijd is de reflectie rond een historisch thema op een creatieve manier te stimuleren.

Link met 1918-2018.

De wedstrijd "Verstript verleden" gaat op 15 januari 2018 van start. Alle inzendingen moeten ons voor 30 mei 2018 hebben bereikt. Een gespecialiseerde jury samengesteld uit leden met uiteenlopende professionele achtergronden zal in juni 2018 samenkomen om de prijzen toe te kennen. De officiële prijsuitreiking vindt plaats in het Koninklijk Legermuseum (Brussel) in november 2018.

"Vrede stichten en/of bewaren", een gepast thema voor 2018.

In 2018 zal het einde van de Eerste Wereldoorlog uitgebreid worden herdacht. In die context werd gekozen voor het thema "Vrede stichten en/of bewaren". Aan de deelnemers om dit onderwerp, voor zover gelinkt aan de Eerste Wereldoorlog, vrij vorm te geven. Het verhaal hoeft zich echter niet te situeren tijdens het conflict; het kan zich uiteraard ook na de oorlog afspelen.

Meer informatie

Het wedstrijdreglement, inschrijvingsformulieren en pedagogische fiches over het onderwerp vindt u hieronder.
Verder nog vragen? Stel ze via: reservatie@warheritage.be