Het War Heritage Institute, eregast op de plechtigheden van 19 augustus in Dieppe

Op 19 augustus 2017 bracht de directeur-generaal a.i. van het WHI, dhr. M. Jaupart, in Dieppe in naam van België hulde aan alle veteranen, oud-strijders en slachtoffers van de raid. Een afvaardiging van de Luchtcomponent van de Belgische Defensie en Belgische patriottische organisaties hebben de Belgische vliegeniers en zeelui betrokken bij operatie-Jubilee geëerd.

Dankzij de tentoonstelling van het WHI, “Dieppe, een raid herdacht” die deze tragische evenementen herdenkt en de Belgische deelname aan de raid belicht, was België eregast op de plechtigheden. 

 

9u00: Kransneerlegging op de Canadese militaire begraafplaats (Commonwealth War Graves Commission)

De Belgische delegatie (vertegenwoordigers van het WHI en van het 350e smaldeel) legt bloemen neer.

14u00: Eerbetoon aan de Belgische deelname

Toespraak van de directeur-generaal a.i. van het WHI en kransneerlegging aan de Rotonde, ter nagedachtenis van de Belgische vliegeniers en zeelieden. Vertegenwoordiging van het WHI, het 350e smaldeel van de Belgische Luchtcomponent en de Belgische patriottische verenigingen: Nationale Vereniging van Oud-strijders, Koninklijke Verbroedering van de Royal Navy section belge, Mars & Mercure

14 u 20 : Overhandiging van de medaille van de stad Dieppe door de burgemeester van Dieppe, dhr. Nicolas Langlois en de afgevaardigde van het departement Seine-maritime, dhr. Sébastien Jumel, aan de families Billet en Depoorter, uit erkentelijkheid voor de offers gebracht voor vrede en vrijheid. (Luitenant George Depoorter (1908-1980), Royal Navy Reserve, Belgische zeeman die aan de raid op Dieppe deelnam - Luitenant Victor Billet (1902-1942), Royal Navy reserve, Belgische zeeman die aan de raid op Dieppe deelnam en op 19 augustus 1942 het leven verloor).

15u00: Vertegenwoordiging van België tijdens de plechtigheid op het Square du Canada

Vertegenwoordiging van het WHI, het 350e smaldeel van de Belgische Luchtcomponent en de Belgische patriottische verenigingen: Nationale Vereniging van Oud-strijders, Koninklijke Verbroedering van de Royal Navy section belge