Opdracht

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis is een federale wetenschappelijke instelling (FWI) van tweede categorie en een staatsdienst met afzonderlijk beheer (SAB). Het bevordert de kennis van de militaire geschiedenis en de geschiedenis van de conflicten, in vredestijd én in oorlogstijd, aan de hand van het unieke en rijke militaire patrimonium dat het met zijn verschillende sites beheert.

Dat erfgoed is roerend, onroerend en immaterieel. Met het oog op een langdurige conservatie worden de verzamelingen op professionele en wetenschappelijke wijze beheerd, gevrijwaard, bestudeerd, geïnterpreteerd en uitgebreid.

De betrokken periode gaat van de middeleeuwen tot heden; het geografische kader klimt op tot de historische gebieden die de stichting van ons koninkrijk voorafgaan en strekt zich uit tot het hedendaagse België, in een Europees en internationaal perspectief.

Visie   

Het Museum wenst het beste te halen uit openbare financiering, privésteun en eigen inkomsten en onderneemt alle nodige stappen om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Het publiek kan op verschillende manieren de talrijke facetten van de militaire geschiedenis ontdekken. Vermits het Museum niet enkel de site van het Jubelpark, maar ook diverse externe musea (Dodengang, Kemmelberg, McAuliffe-kelder, Gunfire) en opslagplaatsen beheert, zou zijn naam in “Koninklijke Musea voor Militaire Geschiedenis” kunnen worden veranderd, afgekort: KMMG. Deze benaming sluit nauwer aan bij de opdracht die hierboven wordt beschreven.

Als federale wetenschappelijke instelling van tweede categorie wenst het op termijn ook te evolueren naar een instelling van eerste categorie. Het Museum zou eveneens een nationaal en internationaal expertisecentrum voor militaire geschiedenis willen worden. Het moedigt wetenschappelijk onderzoek over militaire geschiedenis en erfgoed aan. Het zal de dienstverlening, het tentoonstellingsbeleid en het publicatiebeleid uitbreiden, dynamiseren en commercialiseren, terwijl het ook volledig op de digitale dimensie zal inzetten. Het Museum zal dan zijn sociale rol op een moderne manier kunnen vervullen.