De Bordiauhal

De indrukwekkende Bordiauhal is aan de grote militaire conflicten van de 20e eeuw gewijd. Een moderne opstelling toont de laatste maanden van de Grote Oorlog, illustreert het interbellum en richt de schijnwerpers op de strijdtonelen van het tweede wereldconflict. De presentatie, een unicum in België, biedt de bezoeker de mogelijkheid zowel tenues van “grote” mannen als persoonlijke bezittingen van anonieme soldaten of burgers te bewonderen.

Weldra een nieuw luik…

Het Legermuseum zal deze permanente tentoonstelling in de Bordiauhal vervolledigen met nieuwe opstellingen over bezet België (1940-1944), het einde van de oorlog in Europa (1944-1945), de nazi-ideologie en de rassenpolitiek (1933-1945) en de oorlog in de Stille Oceaan (1937-1945). Zo zal de periode tussen 1919 en 1945 volledig besproken zijn.

Een unieke architectuur

De hal die de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog herbergt, is het enige deel dat nog overblijft van het oorspronkelijke project dat de Belgische architect Gédéon Bordiau rond 1880 voor het Jubelpark tekende. De andere gebouwen werden inderdaad in de loop der tijden verbouwd, aangepast of afgebroken. De vleugel tegenover het Legermuseum, die een onderkomen aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis biedt, was aanvankelijk identiek. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw echter door brand verwoest en vervangen door een nieuwe constructie in de toenmalige stijl.

Architect Bordiau werkte met traditionele bouwmaterialen zoals graniet en klassieke elementen zoals gewelven en kolommen. Toch integreerde hij ook voor de tijd “moderne” elementen: glas en gietijzer. De twee roosvensters zijn uiteraard aandachttrekkers.